لیزرتگ مانند بسیاری از ورزش های دیگر به غیر از بعد تفریحی آن قابلیت تبدیل شدن به یک ورزش حرفه ای را دارد.
جالب است بدانید که لیزرتگ به علت هیجانات و فعالیت باالی بدنی آن یکی از ده ورزش برتر هوازی محسوب می گردد.
علاوه بر این لیزرتگ یک بازی ورزشی-نظامی است. در این بازی شما با شلیک به بازیکنان تیم حریف توسط اسلحه های
لیزرتگ (taggers) که دارای فرستنده های مادون قرمز داخلی می باشند بر آنها غلبه خواهید. عدم وجود محدودیت سنی لیزرتگ را به یکی از محبوب ترین تفریح های خانوادگی در سراسر جهان تبدیل کرده است.

در زیباترین مجموعه توریستی تفریحی شمال کشور، مجتمع دشت نور، در خدمت شما عزیزان هستیم

Leave a Reply